Qui

L’Agnès

Eren les acaballes del segle XV quan Joana l’Alguera, l’avantpassada més llunyana de qui té constància l’actual propietària del Baiés de la Costa, va casar el seu fill Joan amb l’Agnès.

Caldria esperar més de cinc-cents anys perquè una descendent de la família Alguer donés aquest nom a la seva primera filla. Entre l’Agnès nora de Joana i l’Agnès filla de Marta, l’actual propietària, han transcorregut gairebé sis segles. Segles en els quals no només la construcció, preservació i restauració de la masia han estat possibles, sinó també la seva transmissió per herència familiar generació rere generació.

Perquè sense la Joana no hi hauria la Marta i sense la primera Agnès no tindríem una segona Agnès. Perquè el naixement d’aquesta Agnès va esperonar els treballs de restauració i el desenvolupament del projecte. I perquè tots, persones i projectes, som fills d’un determinat temps. Per tot això “Ca l’Agnès”.

hereus_ca_l_agnes